Kongres Pomoc+ Koalicja na rzecz ofiar przestępstw

W dniach 26-27 listopada 2018 r. odbył się Kongres Pomoc+. Uczestnikami dwudniowego spotkania w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie byli przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych niosących pomoc ze wsparciem Funduszu Sprawiedliwości. Nie zabrakło przedstawicieli fundacji IWO-Doradztwo Obywatelskie. 
Celem Kongresu Pomoc+ było zapoczątkowanie współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą dla ofiar przestępstw oraz przeciwdziałaniem przestępczością. Stąd przesłanie: „Koalicja na rzecz ofiar przestępstw i przeciwdziałania przestępczości”.
Co roku w Polsce około 200 tys. osób pada ofiarą różnego rodzaju przestępstw – znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb czy uchylania się od alimentów. Znaczna część poszkodowanych to kobiety i dzieci. Państwo ma obowiązek niesienia pomocy takim osobom. Obowiązek ten realizuje Fundusz Sprawiedliwości, do którego wpływają pieniądze zasądzone od sprawców przestępstw. Spełnia on bardzo ważne zadanie, bo większość ofiar przestępstw całymi latami odczuwa skutki pokrzywdzenia i wymaga kompleksowej pomocy.