Polityka prywatności

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja IWO-Doradztwo Obywatelskie, której siedzibą jest Nowy Sącz, kod pocztowy 33-300, ul. B. Prusa 145G, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000559783, o numerze NIP: 7343531982 zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Kontakt z Administratorem Danych może Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem: fundacjaiwo@gmail.com.
 3. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
 4. Formularz kontaktowy wysyła wiadomość w formie email bezpośrednio do adresata. 
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niepodanie adresu email spowoduje, że nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi.
 6. Zebrane informacje na temat Pani/Pana połączenia z naszą stroną fundacjaiwo.org wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerem www i nie są powiązane w żaden sposób z przetwarzanymi danymi osobowymi.
 7. Dostęp do przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.
 8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.