Opis zadania - Kompetentni, świadomi i bezpieczni

Zadanie ma na celu ograniczyć wykluczenie cyfrowe osób starszych.

Powyższe działanie bezpośrednio wpisuje się w zadania wskazane w Programie wieloletnim na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025

Działanie polega na przeprowadzeniu szkoleń dla grup seniorów.

Szkolenia obejmować będą różnorodną tematykę w zależności od stopnia znajomości obsługi komputera:

 1. "Poznajmy się - nauka obsługi komputera od podstaw" - 19 godz., zakres tematyczny: jak działa

komputer, urządzenia wejścia / wyjścia, nauka posługiwania się myszą i klawiaturą, zapisywanie i

podstawowe operacje na plikach, obsługa przeglądarek internetowych, cyberbezpieczeństwo.

 1. "Czy mnie słychać? Czy mnie widać? O komunikowaniu się przez Internet", 16 godz., zakres

tematyczny: co to są media społecznościowe, założenie konta na wybranym/ch portalu/ach, nauka

korzystania z funkcjonalności danego portalu, założenie skrzynki e-mailowej, wideorozmowy (np. z

wykorzystaniem skype, google meet itp.).

 1. "Finanse Seniora w Internecie" - 16 godz. zakres tematyczny: bankowość internetowa - praca na

bezpłatnych symulatorach transakcji bankowych, zakupy w Internecie (portale, sklepy, e-podróże), portal podatki.gov.pl,

 1. "Senior w wirtualnym urzędzie" - 10 godz., zakres tematyczny: założenie profilu zaufanego, zapoznanie

z funkcjonalnością platformy epuap, portal m-obywatel, portal pacjent.gov.pl,

 1. "Kultura dostępna dla Seniora w Internecie" - 10 godz., zakres tematyczny: wirtualne muzea, zasoby biblioteczne dostępne on-line, serwisy do słuchania muzyki, oglądania filmów, rezerwacja biletów do przykładowej placówki kultury (teatr/kino).
 2. „Bezpieczny senior- nie dam się oszukać” – 1 godz., zakres tematyczny: metody najczęściej stosowane przez oszustów, jak działa policja, jak weryfikować próby oszustwa, jak prowadzić rozmowę z oszustem, co robić gdy zostałem oszukany, gdzie uzyskać pomoc gdy będę pokrzywdzonym.

W ramach wszystkich modułów szczególna uwaga będzie zwracana na uświadomienie seniorom kwestii bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń, które mogą się pojawiać i sposobów ich unikania. Założeniem szkoleń jest, aby seniorzy mogli świadomie i odpowiedzialnie korzystać z zasobów Internetu.

W trakcie szkoleń zapewnione zostaną odpowiednie materiały szkoleniowe, a także drobny poczęstunek (napoje, przekąski).

 

Grupą docelową projektu będzie 110 osób w wieku 60+ zamieszkujących na terenie

miasta Nowy Sącz lub powiatu nowosądeckiego, które chcą nabyć lub zwiększyć swoje

kompetencje cyfrowe w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Co istotne z punktu widzenia realizacji zadania i prowadzenia szkolenia, to zakup tabletów w ilości 55 sztuk - sprzętu dla seniorów, który będą mogli wykorzystywać podczas szkolenia.

 

Planowany termin realizacji

od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rekrutacja będzie prowadzona na terenie powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz od 1 sierpnia 2021 r.

w oparciu o formularz zgłoszeniowy ( do pobrania ze strony ) na podstawie spełnienia kryteriów formalnych i punktowych:

 1. Kryteria formalne:
 2. a) wiek - 60+
 3. b) zamieszkiwanie na terenie miasta Nowy Sącz lub powiatu nowosądeckiego
 4. Kryteria punktowe:
 5. a) osoba samotnie zamieszkująca - 1 pkt,
 6. b) osoba z niepełnosprawnością - 1 pkt,
 7. c) osoba w wieku 70+ - 2 pkt,
 8. d) osoba bez umiejętności obsługi komputera - 3 pkt.

Na podstawie weryfikacji kryteriów formalnych i sumy kryteriów punktowych zostanie utworzona lista podstawowa  i rezerwowa, która będzie uzupełniana w kolejnych cyklach naboru. W sytuacji równej liczby punktów decydować będzie kolejność złożenia formularza rekrutacyjnego.