Finansowanie - Kompetentni, świadomi i bezpieczni

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021”.
 
Rodzaj dotacji lub nazwa programu - Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2021
 
Nazwa zadania - Kompetentni, świadomi i bezpieczni
 
Wartość finansowania i całkowita wartość zadania - wart. finansowania  216 270,00 zł     wart. zadania 238 087,00 zł