Podziękowanie dla STS-COM

Ogromnie dziękujemy firmie STS-COM z Nowego Sącza, która nas wspomogła sponsorując druk materiałów informacyjnych i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Zapisujemy tą firmę na listę naszych przyjaciół i dobrodziejów. 

Czytaj więcej