Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu.

Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu przy. ul. Waryńskiego 1 ( budynek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ). Porad prawnych udzielają adwokaci oraz radcowie prawni codziennie, w godzinach od 13.00 – 17.00.

Czytaj więcej

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Starym Sączu.

Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. prowadzi Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Starym Sączu przy ul. Partyzantów 15. w budynku  Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu. Z porad można korzystać codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 - 13.00.

Czytaj więcej

Piknik organizacji pozarządowych

W ostatnią sobotę (28 września) w ramach I Festiwalu Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych odbył się na płycie sądeckiego rynku piknik nowosądeckich organizacji pozarządowych. Poza możliwością pokazania swojej działalności na stoisku, organizacje mogły zaprezentować się także na płycie przed sądeckim ratuszem.

Czytaj więcej