Piknik organizacji pozarządowych

W ostatnią sobotę (28 września) w ramach I Festiwalu Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych odbył się na płycie sądeckiego rynku piknik nowosądeckich organizacji pozarządowych. Poza możliwością pokazania swojej działalności na stoisku, organizacje mogły zaprezentować się także na płycie przed sądeckim ratuszem.

Czytaj więcej

Pomóc przemocowcom

Artykuł Joanny Leszczyńskiej

Pomagając wyłącznie ofiarom, a pozostawiając na marginesie krzywdzicieli, nie przeciwdziała się domowej tyranii.

Czytaj więcej